สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายหลวงปู่สดหยกขาว ประดิษฐาน ณ พระวิหารวัดกิ่วลม

     พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อถวายหลวงปู่สดหยกขาว ประดิษฐาน ณ พระวิหารวัดกิ่วลม

 

 

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายหลวงปู่สดหยกขาว ประดิษฐาน ณ พระวิหารวัดกิ่วลม

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายหลวงปู่สดหยกขาว ประดิษฐาน ณ พระวิหารวัดกิ่วลม


       ณ วัดกิ่วลม ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายหลวงปู่สดหยกขาว ประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดกิ่วลม เมื่อวันที่ 13 พฟศจิกายน พ.ศ.2557 โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการสุธรรม สิริสุขโข เจ้าอาวาสวัดกิ่วลมเป็นประธานสงฆ์ สำหรับปราธานผ้าป่า ได้แก่ กัลฯ อรุณ  ทองดี  

       พิธีเริ่มด้วยประธานผ้าป่าได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างาม โดยภายในงานประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่ประกอบพิธีบุญศักดิ์สิทธิ์

       จากนั้นประธานนำกล่าวคำถวายหลวงปู่สดหยกขาวและถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์  ซึ่งภายในงานได้มีคณะชาวบ้านและคุณครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร