สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์

     ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์

จัดทอดผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 

ผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์

       พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 พิธีกรรมเริ่มด้วยประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพ ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก ท่านพระครูปลัดบดินทร์ สิริธโร เป็นประธานสงฆ์ สำหรับประธานผ้าป่า ได้แก่ กัลฯดำรง ศรีขนาดหลวง  ภายในงานประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั้นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ 

       จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า  ประธานผ้าป่าถวายผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์  ต่อด้วยเจ้าภาพสาธุชน ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 

       หลังจากเสร็จพิธีทอดผ้าป่า  ช่วงบ่าย คณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชน ได้เดินทางไปปลูกดาวรวยในพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 3,000 ต้น ณ ศูนย์ดาวรวยสวรรค์ 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร