สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ

    โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์

จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ

 

 

โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ทุกวันพระ


       คณะครู ผู้บริหาร นักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ นำโดย นายธนิตศักดิ์ นาราชจรูญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิเศษทุกวันพระ  โดยก่อนเข้าเรียนคณะครูและนักเรียนจำนวนกว่า 1,200 คน จะร่วมกันสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมที่หน้าเสาธง หรือห้องประชุม เพื่อกลั่นใจให้ใสก่อนเข้าเรียนในชั่วโมงแรกโดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมแบบนี้มากว่า 3 ปีแล้ว 
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ได้เร่งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ สร้างความสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสถาบันครอบครัว ชุมชน และสถานบันการศึกษา

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร