สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

        วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทสหรัฐอเมริกา

จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 

 วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

     ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุเทพ  และกัลยาณมิตรนงนุช กอศักดิ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้น้อมนำปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเภสัช โดยกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์ และกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์พิมพ์ สายสมร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมทั้งได้ถวายคิลานเภสัชแด่ประธานสงฆ์  ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ถวายกองทุนคิลานเภสัชและตักบาตรแด่คณะสงฆ์
 

 วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

     ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันทำความดีสากล เพื่อพัฒนาวัดให้สะอาด เรียบร้อย  ด้วยความปิติเบิกบานในบุญกันทุกคน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร