สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการในจังหวัดลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ
ในจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมวัดไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการในจังหวัดลำปาง


      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางและคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการร่วมพัฒนาบุคคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฝึกอบรมถวายองค์ความรู้แด่พระภิกษุสงฆ์จังหวัดลำปาง ตามหลักสูตรเรื่อง พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน ที่พระอุโบสถ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

      โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดเจดีย์ซาวหลัง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งคณะเจ้าสังฆาธิการ เจ้าคณะผู้ปกครองจากอำเภอต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง จำนวน 203 รูป เข้าร่วมการอบรมและประชุมในครั้งนี้  และได้รับเกีนรติจาก นายธานินทร์  สุธาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่านฆราวาส

      ทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล่งเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถื่นในสังคมไทย เพราะพระสงฆืและวัด เป็นที่พึ่งกราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน รวมทั้งร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและเจริญสืบต่อไปได้อย่างยั่งยืน

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร