สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรพระ 1,234 รูป ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน กำแพงเพชร

    ตักบาตรพระ 1,234 รูป

ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานิ จ.กำแพงเพชร


      พระเดชพระคุณพระวิเชียรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพัฒนราชบำรุง พร้อมด้วย นางฉัตรพร ราชดุสดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ 1,234 รูป ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  ภายงานพุทธศาสนิกชนได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 

ตักบาตรพระ 1,234 รูป ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน กำแพงเพชร

 

      สำหรับการตักบาตรในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธ และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตามโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดขดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและมูลนิธีธรรมกาย 

      ทั้งนี้ในพื้นที่ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จนเป็นเหตุให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอันตรายและได้รับความลำบากในการประกอบศาสนกิจ จนบางวัดต้องประกาศงดบิณฑบาตร และส่งผลต่อขวัญกำลังใจของ
พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก  ทางศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดตักบาตรขึ้น เพื่อส่งอาหารไปช่วยเหลือ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้  นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีนักเรียน เด็กดี V-Star เดินทางมาร่วมบุญครั้งนี้ด้วย

 

ตักบาตรพระ 1,234 รูป ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน กำแพงเพชร

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร