สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ครูอาจารย์ทั่วประเทศสอบทางก้าวหน้า

 

 

          


        เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ " ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ ๒๔ รอบชิงชนะเลิศ ระดับครูอาจารย์ มีครูอาจารย์เข้าสอบกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จากผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ๕๘,๑๔๕ คน ภาคเช้า พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อ ทัตตชีโว) แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่ศิษย์ การสร้างคนให้เป็นคนดี ประธานเปิดการสอบ คือ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ การสอบครั้งนี้เป็นการรวมครูอาจารย์จากทั่วประเทศมาร่วมกันสร้างสรรค์ จรรโลงคุณธรรม อีกทั้งการปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ " ครู" เป็นสำคัญ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร