สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสร้างหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมและปิดแผ่นทอง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี

    พิธีทอดผ้าป่าสร้างหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรม

และปิดแผ่นทองค้ำฟ้าอาคารปฏิบัติธรรม

 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี  จังหวัดสระบุรี

 

      วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมและปิดแผ่นทองค้ำฟ้าอาคารปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าสร้างหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมและปิดแผ่นทองค้ำฟ้า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี

 

      ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์ สำหรับประษธนผ้าป่า ได้แก่ กัลฯ สำลี  มหัตทโนดมกุล และ กัลฯ ปราณี  โรจศรีวิลัย  พิธีกรรมเริ่มด้วยประธานและคณะเจ้าภาพเดินริ้วขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี  จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมให้ใจสะอาดใส บริสุทธิ์ หลังจากนั้นได้กล่าวคำถวายผ้าป่า พิธีกล่าวคำถวายหลังคา พิธีกล่าวคำถวายสุขพิมาน พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและพิธีกล่าวคำอฐิษฐานจิต จากนั้นทุกท่านได้ถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 9 รูป

พิธีทอดผ้าป่าสร้างหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมและปิดแผ่นทองค้ำฟ้า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี

 

      หลังจากเสร็จพิธีทอดผ้าป่า พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ได้มอบแผ่นทองให้เจ้าภาพพร้อมทั้งประกอบพิธีปิดแผ่นทอง ณ ค้ำฟ้า อาคารปฏิบัติธรรม และสาธุชนที่มาร่วมในงานปิดแผ่นทองในครั้งนี้ปลื้มปิติกันทุกคน 

พิธีทอดผ้าป่าสร้างหลังคาอาคารปฏิบัติธรรมและปิดแผ่นทองค้ำฟ้า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี

 

      สำหรับอาคารปฏิบัติธรรม สร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้มีบุญมาปฏิบัติธรรม อบรมเยาวชนให้เป็นคนดี บวชพระ สามเณร และอีกหลายๆโครงการที่จะเกิดขึ้น เพื่อขยายพระพุทธศาสนาให้ก้าวไกลไปทั่วโลก 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร