สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี

      พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาเพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนา

ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี 

 

      พิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธินนทกูล เจ้าคณะอำเภอไทรน้อย เป็นประธานสงฆ์ และ กัลฯ รจนา พันธณประเทศ และ กัลฯ ทับทิม จิตพัฒนกูล เป็นประธานทอดผ้าป่า

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาเพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี 

 

      ภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม กลั่นกายวาจาใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้าป่า พิธีกล่าวคำถวายศาลาอบรมพระ สามเณร พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยไทยธรรม พิธีกล่าวคำถวายปานะ พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งต้นผ้าป่าแด่คณะสงฆ์

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาเพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี 

 

      หลังจากเสร็จพิธีทุกท่านได้ร่วมกันในพิธีตอกเสาเข็มและพิธีโปรยรัตนชาติ เพื่อสร้างศาลาอบรมพระ สามเณร ในปี พ.ศ.2558 และโครงการฟื้นฟูศีลธรรมทุกๆโครงการ ที่จะมีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ภายในงานทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันสร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ 

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาเพื่อรองรับงานพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร