สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญ วันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. พ.ศ.2557

    วัดพระธรรมกายบอสตัน

จัดงานบุญ วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


      วัดพระธรรมกายบอสตัน ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  โดยภาคสายอสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม อาราธนาศีลห้า และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลฯ คำผั่ว นวรังษี เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้่นเจ้าภาพได้ร่สทกันอฐิษฐานจิตก่อนตักบาตรและร่วมกันใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ เมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วทุกท่านได้ร่วมกันอฐิษฐานจิตและอุทิศส่วนกุศล 

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญ วันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. พ.ศ.2557

 

      ภาคบ่ายพระอาจารย์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ใหใสสะอาดบริสุทธิ์ และประกอบพิธีถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทาน ดดยที กัลฯธนพร ธนสารดิลกสังวร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายยารักษาโรคและปัจจัยถวายแด่พระอาจารย์ พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ครั้งนี้ 

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญ วันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. พ.ศ.2557

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร