สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรนครราชสีมา

    พิธีทอดผ้าป่า

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรนครราชสีมา 

 

      พิธีกรรมในภาคเช้า สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม กลั่นกายวาจาใจ ให้ใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลฯ อุ่นชื่น ค้ากระบือ เป็นผู้นำกล่าวคำถวาย 

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรนครราชสีมา 

 

      ส่วนภาคบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรและริ้วขบวนอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร มาประดิษฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรนครราชสีมา เข้าสู่ศูนย์กลางพิธี  โดยมี กัลฯ รุ่งณรัตน์ จรัสรวีสังนาครัตนะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เป็นผู้แทนอัญเชิญผ้าไตรบรมจักรพรรดิ  ส่วนผู้แทนอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี ได้แก่ กัลฯ วิไลลักษณ์ เทพปิยวงศ์ และ กัลฯสาคร คูลาด  จากนั้นพันเอกภคพล แก้วศรีงาม ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวรายงาน ก่อนที่พระธิติพงศ์ สาระปุณโณ ประธานสงฆ์ จะได้นำบูชาพระรัตนตรัย และนำสาธุชนปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา 

      เมื่อถึงเวลาสว่าง สาธุชนทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล กล่าวคำอัญเชิญเทวดา จากนั้นได้ประกอบพิธีกรรมกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุล กล่าวคำถวายรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิต 

พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรนครราชสีมา 

 

      และในโอกาสนี้ท่านประสงฆ์และหัวหน้าศูนย์อบรมสามเณรล้านรูป ได้เมตตาให้โอวาส ถึงความจำเป็นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปตามหัวเมืองต่างๆในยุคปัจจุบัน และชี้ให้เห็นของการเปิดบ้านกัลยาณมิตรในทุกๆแห่ง และการฟื้นฟูศีลธรรมในโรงเรียน โดยปลูกฝั่งตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ซึ่งสร้างความปลื้มปิติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทุกท่านในการที่เผยแผ่งานพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นมหากุศลบุญใหญ่ ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร