สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมุทิตาพระภิกษุสงฆ์วัดพระธรรมกายที่ได้รับตั้งสมณศักดิ์

    พิธีมุทิตาพระภิกษุสงฆ์วัดพระธรรมกาย

ที่ได้รับตั้งสมณศักดิ์

 

พิธีมุทิตาพระภิกษุสงฆ์วัดพระธรรมกายที่ได้รับตั้งสมณศักดิ์

      พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย เจ้าภาพและสาธุชน ร่วมมุทิตาเจ้าอาวาสวัดสาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกายจำนวน 4 รูป ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2557 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี 87 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 .

      ในการนี้เจ้าอาวาสศูนย์สาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย จำนวน 4 รูป ได้รับการตั้งสมณศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2557 ประกอบด้วย

     1. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. ”    
                       
     2. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ.”    
                       
     3. พระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่ “พระวิเทศภาวนาธรรม วิ.”    
                       
     4. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระวิเทศธรรมาภรณ์ ”

ในการนี้วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จะจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัด ยศ แก่เจ้าอาวาสศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย จำนวน 4 รูป ในวันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร