สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

      วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

 

      ภายในงานนำสาธุชนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะร่วมกันอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลฯวนิดา - โทนี่ สุทธินันท์ชัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

 

    ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว  โดยมี กัลฯวนิดา - โทนี่ สุทธินันท์ชัย เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลจีวร อุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับ พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลแด่ ประวิทย์ สุทธินันท์ชัย ยอดกัลยาณมิตรผู้บุกเบิกวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและฟังพระเทศนาเพื่อเป็นข้อคิดและขวัญกำลังใจในการสร้างบารมีต่อไป

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร