สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบ "หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย"

   สอบ "หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย"

ณ รัตนวิหารคต คอร์ วัดพระธรรมกาย

 

      เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 ทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดสอบหลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ณ มหารัตนวิหารคต คอร์ 30 - 31
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจ เห็นคุณค่า เห็นความสำคัญในการนั่งสมาธิมากยิ่งขึ้น

สอบ "หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย"

      จากการมาศึกษาและทราบเรื่องราวชีวประวัติ มโนปณิธาน คำสอนของมหาปูชนียาจารย์ จากการศึกษาวิชาปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ ซึ่งจะต้องนำสมาธิมาใช้ควบคู่กัน และเพื่อจะนำท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และสามารถทำตาม ปฏิบัติตามคำสอนของท่านได้อย่างถูกต้อง ถูกหลักวิชชา ชีวิตของเราจะได้มีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง 
ทั้งทางโลกและทางธรรม

สอบ "หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย"

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร