สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีแถลงข่าวจัดงาน วันรวมพลังเด็กกีวีสตาร์ครั้งที่ 9

 พิธีแถลงข่าวจัดงาน วันรวมพลังเด็กกีวีสตาร์ครั้งที่ 9
ณ มหารัตนวิหารคต วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี


      เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557 มหารัตนวิหารคต คอร์ 4 - 5 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยทางชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กรภาคี จัดแถลงข่าวจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9 ต่อสื่อมวลชน โดยมีพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศ์ เป็นประธานสงฆ์  นายวิญญา ปลัดขวา รองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีแถลงข่าวจัดงาน วันรวมพลังเด็กกีวีสตาร์ครั้งที่ 9

พิธีแถลงข่าวจัดงาน วันรวมพลังเด็กกีวีสตาร์ครั้งที่ 9

      โดยภายในงานได้มีบุคคลสำคัญ ได้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ นายมกร เชาวน์วาณิช ที่ปรึกษานิทรรศการวีสตาร์ครั้งที่ 9 และอดีตนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายนิเทศ บุญถนอม โฆษกชมรมพุทธศาสตร์สากล และผู้แทนจากภาพยนตร์สามมิติเรื่อง The Miracle Day อัศจรรย์วันข้ามภพ นอกจากนี้ภายในงานยังมีคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมในพิธีแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

นายวิญญา ปลัดขวา รองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดปทุมธานี

นายมกร เชาวน์วาณิช ที่ปรึกษานิทรรศการวีสตาร์ครั้งที่ 9 และอดีตนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายนิเทศ บุญถนอม โฆษกชมรมพุทธศาสตร์สากล

      สำหรับงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ในปีนี้ จัดขึ้นงนวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่จะถึงนี้ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทั้งคณะครู อาจารย์ พร้อมทั้งผู้บริหารการศึกษาร่วมชมนิทรรศการเพื่อการปลูกฝังศีลธรรม อันยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนา ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงพลังและสร้างสรรค์ ของตนเองไปพร้อมๆกันทั่วประเทศ อันเป็นผลจากการปฏิบัติความดีสากล 5 อย่างเคร่งครัด ทั้งที่บ้าน วัด และโรงเรียนมาตลอดทั้งปี เพื่อให้เยาวชนประกอบพิธีงานบุญทางพระพุทธศาสนาและแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยพร้อมเพรียงกัน ให้เยาวชนของชาติมีโอกาสใกล้ชิดผู้ใหญ่ใจดี นักสร้างบารมีแห่งยุค ไว้เป็นต้นแบบในการสร้างบารมี เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมในยุคของตน และให้เยาวชนรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่า ไว้เป็นแนวทางอันประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

พิธีแถลงข่าวจัดงาน วันรวมพลังเด็กกีวีสตาร์ครั้งที่ 9

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร