สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ณ วัดพระธรรมกาย

     สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 
รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ประจำปี 2557 ณ วัดพระธรรมกาย

 

      การจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 จัดขึ้น ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี  นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกว่า 3,000 คน เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ และเยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำธรรมะมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิอย่างถูกต้องดีงาม

สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ณ วัดพระธรรมกาย

      ซึ่งการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าในครั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังหลักการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับชาติ จากพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฒโฑ รองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรธรรมกาย จากนั้นคณะครูและนักเรียนได้ทำการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศ โดยการสอบครั้งนี้เป็นการสอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติครั้งแรก ที่จัดขึ้นพร้อมกดันทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ณ วัดพระธรรมกาย

      ซึ่งหลังจากที่ผู้เข้าสอบได้ทำการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ได้เช้าร่วมชมนิทรรศการพระพุทธศาสนา 5 มิติ ครั้งแรกของโลก และภาพยนตร์ 3 มิติ ในวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่ 9 ที่ผ่านมาซึ่งทุกท่านมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ควมคู่คุณธรรมและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจรอญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร