สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายดีซีจัดงานบุญวันอาทิตย์

    วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

 

วัดพระธรรมกายดีซีจัดงานบุญวันอาทิตย์

      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิ(Meditation)ภาวนากลั่นใจใส ๆ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ จากนั้นได้กล่าวคำอาราธนาศีล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์วิวัฒน์ กมลพรวิจิตร และ กัลยาณมิตรสุรดี จิวรวิวัฒน์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย  ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์

วัดพระธรรมกายดีซีจัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายดีซีจัดงานบุญวันอาทิตย์

      ส่วนภาคบ่ายสาธุชนได้ร่วมกันนั่งสมาธิ เมื่อใจทุกท่านใสสว่างดีแล้ว พระอาจารย์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน  และในโอกาสนี้พระมหาประภาส ปภาโส ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร