สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

   วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย 
จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

 

      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ก่อนที่จะกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

      ส่วนภาคบ่าย เป็นพิธีมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิดครอบรอบ 74 ปี พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย โดยตัวแทนทั้ง 5 ท่านได้วางกรวยสักการะและพานดอกไม้ หน้ารูปเหมือนพระราชภาวนาจารย์ จากนั้นพระมหาจีรพันธ์ วรเกตุ ได้เปิดกรวยหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ก่อนที่ขับเสภา บูชาพระราชภาวนาจารย์ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด จากนั้นทุกท่านได้รับชมวีดีโอ ประวัติการสร้างบารมีของท่าน และร่วมกันร้องเพลงมณีจักรวาล เพื่อมุทิตาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ

 

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีมุทิตาพระราชภาวนาจารย์

      ต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระมหาเจดีย์ทัตตะชีโว โดยมีผู้แทนนำกล่าว ได้แก่ กัลฯ อมรา บรรจงศิริ , กัลฯ สุพิชญา ตั้งประเสริฐ และกัลฯ บุญศักดิ์ ปกป้องเกียรติ  ส่วนพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว มีกัลฯ ชูศรี วรเจริญทวีทรัพย์ , กัลฯ พิญทิพย์ เมธานัย และ กัลฯ วไลลักษณ์ เศษมนตรี กล่าวคำถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์ ด้วยความปลื้มปิติกันทุกคน
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร