สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดพิธีตักบาตรพระ ณ ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง

  จัดพิธีตักบาตรพระ

ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง 

 

จัดพิธีตักบาตรพระ ณ ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง 
   

      สำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง โดยมีพระครองศักดิ์ สุเมธี วัดวิเวกวนาราม เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนา เนื้อนิล อาจารย์แกนนำศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 

จัดพิธีตักบาตรพระ ณ ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูง 

      ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง การทำทาน และกล่าวอนุโมทนาบุญ อีกทั้งยังกล่าวชื่นชมนักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดี ที่ได้จัดกิจกรรมตักบาตร และอยากให้มีกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ไปทุก ๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้อาจารย์และนักศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธไว้ และการที่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมาก เพราะมีโอกาสสั่งสมบุญไว้เป็นเสบียงในภพเบื้องหน้า จะทำงานสิ่งใด ก็ให้คิดก่อนทำ ให้มีสติกำกับเสมอ ก็จะทำให้มีความสุขเสมอ  ด้านอาจารย์และนักศึกษา ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมกันตักบาตรในครั้งนี้ 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร