สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อาสาสมัครแอนิเมชั่น ได้รับรางวัล

 


        อาสาสมัครแอนิเมชั่น มูลนิธิธรรมกาย ได้รับรางวัลที่ ๓  โล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินสด จาก Thailand animation and multimedia 2006 (TAM 2006) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒-๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ Software Industry Promotion Agency (Public Organization) เรียกสั้นๆ ว่า SIPA จากผลงานการ์ตูนแอนิเมชั่น ๓ มิติ ที่ส่งเข้าประกวดชิงรางวัลประเภท Short Animation ความยาวไม่เกิน ๒ นาที ในชื่อทีม The Pig Little

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร