สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จ.เชียงใหม่ จัดตักบาตรพระ 10,000 รูป ครั้งที่ 11

จังหวัดเชียงใหม่จัดตักบาตรพระ 10,000 รูป ครั้งที่ 11

 

จ.เชียงใหม่ จัดตักบาตรพระ 10,000 รูป ครั้งที่ 11

      พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 พร้อมด้วยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ครั้งที่ 11 ณ บริเวณถนนเจริญเมือง แยกสันปากข่อย แยกสถานีรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

จ.เชียงใหม่ จัดตักบาตรพระ 10,000 รูป ครั้งที่ 11

      โดยภายในงานได้นิมนต์พระภิกษุ สามเณร ครั้งที่ 11 จากประเทศไทย เมียนมาร์ กัมพูชา สปป.ลาว ศรีลังกา มาเป็นเนื้อนาบุญ  โดยมีวัตถุประสงค์ ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายกำลังใจส่งคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ปแระชาชนได้ทำบุญ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นบุญเป็นกุศล ต้อนรับปี พ.ศ.2558 

จ.เชียงใหม่ จัดตักบาตรพระ 10,000 รูป ครั้งที่ 11

      ซึ่งภายในงานได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มาร่วมตักบาตรครั้งนี้ และที่สำคัญได้รับความเมตตาจาก พระสังฆราช ทั้ง 2 ประเทศ เดินทางมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้อีกด้วย ได้แก่ พระสังฆราชจากประเทศลาว พระมหาผ่อง สมฤกษ์ เจ้าอาวาสวัดองค์ตื้อ นครหลวงเวียงจันทร์ ประธานองค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ สปป.ลาว อายุ 100 ปี พรรษา 79 และสมเด็จพระสังฆราชจากนครเชียงตุง เขมรัฐนครา อาชญาธรรมพระเจ้า อายุ 89 ปี พรรษา 69 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร