สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปี

วัดพระธรรมกายบอสตัน 
จัดพิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปี

 

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปี

      ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดชวาลบุญไฟส่องสว่างพระประธาน โดยพระอาจารย์สิทธิพันธ์ ทีปธัมโม ประธานสงฆ์ นำจุดประทีปบูชาพระประธาน นำบูชาพระรัตนตรัย ส่วนกัลยาณมิตรสำราญ ผล, กัลยาณมิตรวิไล ศรีสกุล และกัลยาณมิตรนฤมล มอสซิงเก้อร์ เป็นประธานจุดชวาลบุญส่องสว่างพระประธาน จากนั้นเป็นพิธีถวายดอกไม้มหามงคลบูชาพระประธาน โดยกัลยาณมิตรนิติ คำแดง  และ กัลยาณมิตรภรณี มณีเพชร เป็นประธานวางดอกไม้มหามงคล ส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ มีกัลยาณมิตรสรรพกาญจน์ สายชลพิทักษ์ และครอบครัวชาญปรีชากุล เป็นประธานจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ    

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปี

      เมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด โดยมีกัลยาณมิตรณัฏฐินี วงศ์วิทยเวทย์ และ กัลยาณมิตรภรณี มณีเพชร เป็นประธานทอดผ้าป่า

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปี

      ต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวอัญเชิญเทวดา โดยกัลยาณมิตรธนกฤช ชาญปรีชากุล นำกล่าวอัญเชิญเทวดาจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี โดยสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและบทอิติปิโส นั่งสมาธิ(Meditation)กลั่นใจใสๆ ต้อนรับปีใหม่ ปี 2558 ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดเทียนชัยต้อนรับปีใหม่ และพิธีปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวย

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปี

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปี

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร