สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

 วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก  

วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

     ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก โดยมีกัลยาณมิตรสุรัตนา วิริยากานนต์ และกัลยาณมิตรศศิพร นามจุงจัง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย กัลยาณมิตรประยงค์ นามโสม เป็นประธานถวายกองทุนยานพาหนะ กัลยาณมิตรนิภาพร แซ่เจ่ง เป็นประธานถวายกองทุนยารักษาโรค กัลยาณมิตรปราณี ประดิษฐ์สุนทร เป็นประธานถวายกองทุนดอกไม้ ส่วนกัลยาณมิตรเบญจา - กัลยาณมิตรบุญครอง ปัญญาคม เป็นประธานถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

       สำหรับบรรยากาศงานบุญเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ ที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันเพื่อต้อนรับปีใหม่ปีพุทธศักราช 2558
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร