สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายระบบไฟฟ้า

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี 
จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายระบบไฟฟ้า

 

      พระอาจารย์ศุภโชค สุภคฺโค  ประธานกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าถวายระบบไฟฟ้า ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี  ส่วนกัลยาณมิตรบุญเยี่ยม สืบจักรโกศรี นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรบุญเยี่ยม สืบจักรโกศรี และ กัลยาณมิตรธงชัย ระเบียบ เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายระบบไฟฟ้า

      ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าถวายระบบไฟฟ้า  โดยมีกัลยาณมิตรบุญเยี่ยม สืบจักรโกศรี เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์  และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายระบบไฟฟ้า

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร