สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดค่ายสมาร์ททีนส์วินเทอร์แคมป์

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 
จัดค่ายสมาร์ททีนส์วินเทอร์แคมป์ 

 

      ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดค่ายสมาร์ททีนส์วินเทอร์แคมป์ โดยผู้เข้าอบรมมีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี กำลังเรียนหรือจบระดับอุดมศึกษา และปรากาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยในค่ายมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่การเป็นพิธีกรและหลักการอ่าน ทักษะการนำกิจกรรมสันทนาการ การถ่ายภาพด้วยกล้อง DHLR การถ่ายวีดีโอ และระบบ OB การตัดต่อภาพด้วย Photoshop และการตัดต่อ VDO อย่างง่าย และหลัดสูตรความดีสากลผ่านฐานกิจกรรม และการปฏบัติธรรม ร่วมถึงกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งทุกคนต่างก็ประทับใจและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากค่ายในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดค่ายสมาร์ททีนส์วินเทอร์แคมป์ 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดค่ายสมาร์ททีนส์วินเทอร์แคมป์ 

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดค่ายสมาร์ททีนส์วินเทอร์แคมป์ 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร