สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม 106 ปี คุณยาย ฯ

   พิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม 106 ปี 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 

พิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม 106 ปี คุณยาย ฯ

      ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรม 106 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง  โดยได้รับความเมตตาจาก พระปลัดนพดล สิริวังโส เป็นประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ประทานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทแก่ธรรมทายาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำขอตัดปอยผมจากท่านประธานสงฆ์ และพิธีอฐิษฐานจิตตัดปอยผม เพื่อความบริสุทธิ์ บริบูรณ์ แก่นาคธรรมทายาท ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้ตัดปอยผมธรรมทายาทเป็นปฐมฤกธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นาคธรรมทายาททุกท่าน 

 

พิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม 106 ปี คุณยาย ฯ

      จากนั้นผู้ปกครอง ผู้มีเกียรติและสาธุชนที่มาร่วมงาน ก็ได้ร่วมกันตัดปอยผมธรรมทายาทด้วยความปลาบปลื้มปิติ โดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะได้เห็นลูกหลานตนเองบวชในพระพุทธศาสนา  ยกฐานะตนเองจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย

 

พิธีตัดปอยผมรุ่นบูชาธรรม 106 ปี คุณยาย ฯ

      สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 106 ปี ของการบังเกิดขึ้นของคุณยายอาจารย์ ฯ และแสดงของถึงความกตัญญูกตเวที สร้างกุศลอันยิ่งแก้ตัวเอง และเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาแก่มหาปู้ชนียาจารย์ ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศาสนทายาทแก่พระพุทธศาสนา  ส่วนพิธีอุปสมบทจะจัดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2558 นี้ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร