สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดผาสุการาม ถึงโรงสีขุนศรี

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร
วัดผาสุการาม ถึงโรงสีขุนศรี  

 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดผาสุการาม ถึงโรงสีขุนศรี  

      สำหรับวันนี้ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดยมีจุดเริ่มต้นที่ วัดผาสุการาม ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจุดพักระหว่างทาง ณ โรงสีณรงค์พาณิชย์ และไปสิ้นสุดที่โรงสีขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทางทั้งสิ้น 17 กิโลเมตร  โดยขบวนธรรมยาตราธรรมชัย จำนวน 1,130 รูป ได้ธรรมยาตราเคลื่อนไปนั้นได้มีศรัทธาสาธุชน นักเรียน ได้พร้แอมใจกันโปรยดาวรวยเพื่อต้อนรับพระธุดงค์ตามหลัก อปจายนมัย คือ การอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดังเช่นสมัยพุทธกาล และเพื่อการถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลให้กับจนเองและครอบครัว

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดผาสุการาม ถึงโรงสีขุนศรี  

      นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างผู้นำต้นแบบศีลธรรม ที่มีความดีเป็นพื้นฐาน เป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริง และการเดินธุดงค์ยังมุ่งประโยชน์อีก 3 อย่าง คือ  มุ่งประโยชน์ต่อพระภิกษุที่เดินธุดงค์ มุ่งแระโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และมุ่งประโยชน์ต่อสังคมไทย ทำให้สงบสุขร่มเย็นใต้บารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สมกับที่นานาประเทศ เอื่อประเทสไทยให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดผาสุการาม ถึงโรงสีขุนศรี  

      สำหรับวันนี้มีศรัทธาสาธุชนเดินทางมาทั่วประเทศ มาต้อนรับพระธุดงค์เต็มตลอดเส้นทาง ทั้งภาคเหนือ ใต อีสาน กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล นอกจากนี้ยังมีสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และชาวเมียนมาร์ เดินทางมาให้การต้อนรับพระธุดงค์ในวันนี้ด้วย ซึ่งทั้งตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยเสียง สาธุการ ตลอดจนทั้งพ่อค้า แม่ค้า เจ้าหน้าที่ พนักงานอำเภอบางเลน ก็ได้ออกมาต้อนนรับพระธุดงค์ด้วย และถึงวันนี้คณะพระธุดงค์จาริกแล้ว 11 วัน เป็นระยะทางกว่า 160 กิโลเมตร 
 
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร