สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมารวัดบางรักใหญ่ ถึง วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง

   ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร
   วัดบางรักใหญ่ ถึง วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง
วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมารวัดบางรักใหญ่ ถึง วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง

      คณะพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 13 โดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไปถึงวัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง รวมระยะทางทั้งสิ้น 13.5 กิโลเมตร  โดยในตอนเช้าได้มีพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยได้รับความเมตตาจาก พระประมวล กุระเมโท เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายบุญเชิด กิตติธรางกูร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานนทบุรี 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมารวัดบางรักใหญ่ ถึง วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง

      จากนั้นเวลา 09.00 น. คณะพระธุดงค์ธรรมชัยได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 13 โดยมีจุดหมายปลายทางที่ วัดโบสถ์(บน) อำเภอบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 3 ในประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) คือเป็นสถานที่เกิดด้วยกายธรรมของท่าน ตลอดเส้นทางของการเดินธุดงค์ก็ได้มีสาธุชนได้พร้อมใจกัน มาโปรยดอกดาวรวยพร้อมกับเปล่งเสียง สาธุการ ไม่ขาดสายอย่างทุกวันที่ผ่านมา รวมถึงนักเรียนจากจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้เดินทางมาต้อนรับคณะพระธุดงค์อย่างเนืองแน่น พร้อมทั้งพนักงานตามบริษัท ห้าง ร้าน ต่าง ๆ เมื่อทราบว่าจะมีพระธุดงค์นับพันรูปมาเดินผ่านหน้าบริษัท ก็ได้ออกมาต้อนรับด้วยความอเลิท เบิกบาน หน้าตาอิ่มบุญ ซึ่งต่างได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ควรจะจัดต่อไปและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมารวัดบางรักใหญ่ ถึง วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง

      และในวันนี้ได้มีการประกวดสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี เป็นทำนองสรภัญญะ ประเภทเยาวชนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี จัดโดยสำนักการศึกษาพิเศษ รวมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ พร้อมทั้งต้อนรับพระธุดงค์ 1,130 รูป อีกด้วย น้องๆ รู้สึกปลาบปลื้มกันทุกคน 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมารวัดบางรักใหญ่ ถึง วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง

      นอกจากนี้ ณ วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง ได้มีการสวดพระพุทธมนต์ เพื่อต้อนรับคณะพระธุดงค์ โดยได้รับความเมตตาจากพระมหากำพล คุณกะโล ปธ.9 รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้าง เป็นประธานในการสวด และได้รับเกียรติจาก นายยศวัฒน์ คงมี ปบัดอำเภอบางกรวยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมารวัดบางรักใหญ่ ถึง วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร