สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดโบสถ์(บน) ถึง พุทธมณฑล

      ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร 
      วัดโบสถ์(บน) ถึง พุทธมณฑล
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดโบสถ์(บน) ถึง พุทธมณฑล

      คณะพระธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) ได้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่ 15 โดยมีจุดเริ่มต้นที่ วัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไปถึง พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 17.6 กิโลเมตร

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดโบสถ์(บน) ถึง พุทธมณฑล

      สำหรับการเดินธุดงค์ธรรมชัย พระธุดงค์จำนวน 1,130 รูป จากทั่วประเทศ บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 วันนี้พระธุดงค์เดินจาริกจากวัดโบสถ์(บน) บางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่บรรลุธรรมของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งมีสถานที่พักระหว่างทางที่ วิทยาลัยทองสุข โดยที่จุดพักระหว่างทางมีสาธุชนจากทั่วประเทศร่วมถวายปานะพระธุดงค์เป้นจำนวนมากและหลากหลายชนิด 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดโบสถ์(บน) ถึง พุทธมณฑล
      จากนั้นพระธุดงค์ได้จาริกต่อไปยังจุดพักค้าง ณ พุทธมรฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิและจุดโคม โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะประกอบพิธีกรรมในเวลา 18.30 น. 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดโบสถ์(บน) ถึง พุทธมณฑล

      ซึ่งการเดินธุดงค์ในวันนี้รวมระยะเวลา 15 วัน เป็นระยะทางกว่า 200 กิโลเมตรแล้ว และในวันนี้มีสาธุชนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า 10 ประเทศ มาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ อาทิ เมียนมาร์ เนปาล จีน เกาหลี ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี กัมพูชา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อิตาลี สวีเดน สปป.ลาว มอญ มาเลเซีย มองโกลเลีย และอียิป ซึ่งเป็นโอกาสดีที่สาธุชนทั่วโลกได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ เกิดความกลมเกลียวกันในหมู่ชาวพุทธ และปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรักพระพุทธศาสนา 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดโบสถ์(บน) ถึง พุทธมณฑล

      นอกจากนี้ยังมีนักเรียนมาต้อนรับพระธุดงค์อย่างเนืองแน่นด้วย และเนืองจากวันนี้เป็นวันครูแห่งชาติ เหล่าศิษยานุศิษย์ทั่วโลก ต่างพร้อมใจกันร่วมบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ด้วยการมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ในครั้งนี้ 

ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร วัดโบสถ์(บน) ถึง พุทธมณฑล

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร