สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย ถึง อบต.คลองมะเดื่อ

       ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 
       สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย ถึง อบต.คลองมะเดื่อ
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

 

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย ถึง อบต.คลองมะเดื่อ

      วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นวันที่ 22 ของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 พิธีกรรมในภาคใช้ เริ่มด้วยพิธีถวายภัตตาหารแด่คณะพระธุดงค์ จำนวน 1,130 รูป ซึ่งมีเจ้าผู้ใจบุญมาร่วมถวายภัตตาหารกันอย่างคับคั่ง โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล ชื่นพินิจ ปลัดอาวุโสอำเภอสามพราน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติ คณะเจ้าภาพได้นำภัตตาหารหลากหลายชนิด จัดเตรียมอย่างปราณีต มาร่วมถวายแด่คณะพระธุดงค์

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย ถึง อบต.คลองมะเดื่อ

      ในเวลาประมาณ 9.00 น. คณะพระธุดงค์ได้ธรรมยาตราจากสนามกีฬาโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย มุ่งหน้าสู่ที่พักระหว่างทางแห่งแรก คือ วัดอ้อมน้อย โดยพระครูสาคร เขมวํโส เจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย เมตตาให้ใช้สถานที่เป็นจุดพักระหว่างทาง ซึ่งมีศรัทธาสาธุชนและนักเรียนจำนวนมาก มารอให้การต้อนรับคณะพระธุดงค์ อาทิ นักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ซึ่งทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ โดยได้ฝึกซ้อมท่องบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้ออกมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยเช่นกัน อาทิ  ศูนย์เด็กเล็กยายชา และโรงเรียนวัดสรรเพชร รวมทั้งชาวบ้านและพนักงานของบริษัทห้างร้านต่างๆ ก็ออกมารอต้อนรับพระธุดงค์ด้วย

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย ถึง อบต.คลองมะเดื่อ

      คณะพระธุดงค์ได้ธรรมยาตรามาถึงจุดพักระหว่างทางแห่งที่ 2 คือ วัดราษฏร์บำรุง ในเวลาประมาณ 15:30 น. และได้มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางของวันนี้ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ จังหวัดสมุทรสาคร ตลอดเส้นทางที่คณะพระธุดงค์ได้ธรรมยาตราผ่าน ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่มาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ ชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยเช่นเดียวกัน

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย ถึง อบต.คลองมะเดื่อ

      โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเมพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ในแต่ละวันมีผู้มารอต้อนรับคณะพระธุดงค์เป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจัดงานเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังศีลธรรมและสัมมาทิฏฐิต่อประชาชน จึงขยายเวลาจากเดิม วันที่ 2 – 28 มกราคม มาเป็น วันที่ 2 – 31 มากราคม พ.ศ.2558 ซึ่งคาดว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จะมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่า 2 ล้านคน

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร สนามกีฬา ภปร. ราชวิทยาลัย ถึง อบต.คลองมะเดื่อ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร