สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะกัลยาณมิตรจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร

คณะกัลยาณมิตรจ.นครศรีธรรมราช 
ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร

 

คณะกัลยาณมิตรจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร

      คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่เพื่อชักชวนนักเรียนชายในจังหวัด เข้าร่วมบวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

คณะกัลยาณมิตรจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร

      สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชมี 23  อำเภอ แบ่งเป็น 4 เขตพื้นที่การศึกษา โดยทางธุดงคสถานนครธรรม ก็ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 4 เขต ซึ่งทั้งพระภิกษุและคณะกัลยาณมิตรก็ได้ช่วยกันทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เริ่มตั้งแต่ไปกราบเรียนเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าอาวาสแต่ละวัดเพื่อนำเสนอโครงการ รวมไปถึงผู้นำชุมชน  ผู้บริหารโรงเรียน ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  ทางโรงเรียนได้นัดเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อรับฟังความเป็นโครงการ ซึ่งทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต่างให้ความสนใจกับโครงการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนชายได้บวชเพื่อศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่สำคัญเป็นการบวชเพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา ด้วย ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดศูนย์อบรมทั้งหมด 20 ศูนย์อบรม

คณะกัลยาณมิตรจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณร

      สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ถือเป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน และภายหลังลาสิกขาถือเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร