สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กรมการศาสนา จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ

     กรมการศาสนา จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ


      เช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ วัดจันทาราม กรุงเทพมหานคร นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา กรมพลเรือน กรมบัญชีสหกรณ์ สถาบันประสาทวิทยา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนวัดอินทารามและประชาชน เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าและฟังธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะ โดยมีพระธรรมสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดจันทารามเป็นประธานสงฆ์และลงแสดงพระธรรมเทศนา โดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ได้ฟื้นฟูโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะขึ้น โดยเห็นความต้องการของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ได้พบพระภิกษุสงฆ์ รับฟัง และน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ และนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและยังได้ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนนุ่งขาว รักษาศีล 5 ทุกวันพระ อีกด้วย 

กรมการศาสนา จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ

กรมการศาสนา จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ

กรมการศาสนา จัดกิจกรรมวันธรรมสวนะ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร