สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายอิบาราชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายอิบาราชิ 
จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายอิบาราชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      ภายในงานสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า อาราธนาศีล ประกอบพิธีถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย พิธีอัญเชิญทิพยสุธาพต วาง ณ แท่นบูชาข้าวพระ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และตักบาตรแด่คณะสงฆ์ จากนั้นประกอบพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเสนาสนะ โดยมีกัลยาณมิตรพัชนาภรณ์ ซูคูดะ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีถวายน้ำมันก๊าดในช่วงฤดูหนาว โดยมีกัลยาณมิตรพิสมัย ซากาโยริ และกัลยาณมิตรจิราภา โอกาวา กล่าวคำถวาย พิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช มีกัลยาณมิตรจันนาภร นากาอิ กล่าวคำถวาย พิธีถวายกองทุนภัตตาารและปานะแด่พระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางปพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 มีกัลยาณมิตรสมหมาย นาอิตะ และกัลยาณมิตรบุษบา จันทร์คูณ นำกล่าวคำถวาย 

วัดพระธรรมกายอิบาราชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      จากนั้นเป็นพิธีร่วมบุญสร้างซุ้มวัดบางปลาและรับชมสหวาระเดือนเกิด และในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมี

วัดพระธรรมกายอิบาราชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร