สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องน้ำ

ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส 
จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างห้องน้ำ

ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องน้ำ

      สาธุชนอดุมตานนท์ ชุมชนตากใบ ซึ่งเป็นชุมชนในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสาธุชนจากวัดกลาพอ จังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างห้องน้ำ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส เพื่อภายในงานมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ ได้มาร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ อาราธนาศีล 5

ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างห้องน้ำ

      จากนั้นผู้อำนวยการกิตติ ศิริภัยวัล ผู้อำนวยการชื่นหทัยศิริภัยวัล และกัลยาณมิตรสุทธาสินี เด่นสันติกุล และกัลยาณมิตรสายสุดา ขนแก้ว ประธานผ้าป่า ได้นำกล่าวถวายผ้าป่า พร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ 

      และในโอกาสนี้ เด็กหญิงลินลดา ชัยวรรณ และ เด็กชายชลกรรณ หวั่นเส้ง ได้นำกล่าวถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่ประธานสงฆ์จะกล่าวให้โอวาส คนเราควรตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ควรหมั่นทำทาน สวดมนต์ นั่งสมาธิทุก ๆ วัน และการที่จะมีศีลดีได้นั้น ควรที่จะฝึกตนตามความดีสากล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร