สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆะประทีป

วัดพระธรรมกาย
จัดพิธีถวายโคมมาฆะประทีป

 

      เช้าวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถงายโคมมาฆะประทีป โดยได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ และกัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆะประทีป

      โดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันอาราธนาศีล กล่าวคำถวายปัจจัยสี่ กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน กล่าวคำถวายโคมมาฆะประทีป และกล่าวคำอฐิษฐานจิต ก่อนที่คณะเจ้าภาพและผู้มีบุญจะได้พร้อมใจกันถวายโคมมาฆะประทีป และถวายไทยธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาท ใจความว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ คือวันแห่งความรัก ความรักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบให้แก่ชาวโลก ความรักของพระองค์เป็นความรักที่บริสุทธ์ ปรารถนาให้ชาวโลกพ้นทุกข์ พบสุขอย่างแท้จริง แล้วที่พระองค์ได้ประทานโอวาทในวันมาฆะบูชา คือ โอวาทปาติโมกข์ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ถือเป็นนโยบายที่พระองค์ทรงให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ได้ปฏิบัติตาม ถ้าใครทำตามก็จะสามารถปราบกิเลสในใจ เข้าถึงความสุขที่แท้จริง วันมาฆะบูชาจึงถือเป็นวันแห่งความรักที่แท้จริง 

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆะประทีป

      และในวันจุดประทีปมาฆะบูชา พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านได้จุดจากใหาธรรมกายเจดีย์ และได้ส่งต่อไปให้ลูกๆทุก ๆ คน ซึ่งเป็นสัญญาณให้ทุกคนได้ทราบกันดีว่า นอกจากลูกทุกคนต้องทำใจให้ใสสว่างแล้ว ยังต้องส่งต่อไปให้ผู้อื่นด้วยความรัก ความเมตตา จากที่เราได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆะประทีป

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร