สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

     กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 

บรรยากาศชวนบวช จ.อุดรธานี
      ที่จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายพินิจ หาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 ได้เข้ากราบพระครูปทุมศิลาวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอกุดจับ เพื่อขอความเมตตาและคำปรึกษา เพื่อหาความร่วมมือจากส่วนราชการในท้องถิ่น จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมกับนายปราโมช ธัญพืช นายอำเภอกุดจับและหัวหน้าราชการ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย และจากการลงพื้นที่ชวนบวช ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ สนใจเข้าบวชดังต่อไปนี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 มีผู้สมัครบวชถึง 129 คน โรงเรียนบ้านกาญ มีผู้สมัครบวช 25 คน และโรงเรียนบ้านดงบัง มีผู้สมัครบวช 35 คน รวมทั้งสิ้น 189 คน

 

บรรยากาศชวนบวช จ.นครราชสีมา
      นำโดยพระอาจารย์จักรกฤษ กุละเมโธ และพระสมทบ สมปัญโญ ทีมอาสาฟื้นฟูและผู้นำบุญ ได้ลงพื้นที่ชวนบวชบ้านหนองไผ่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้มีนักเรียนสนใจสมัครบวชถึง 27 คน

 

บรรยากาศชวนบวช จ.ลำพูน
      ที่ศูนย์อบรมเยาวชนพุทธจักรหริภุญชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่ชวนบวชที่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมป์ ซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นชาวไทยภูเขา มีความเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ เข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำ โดยพระอาจารย์ได้นำเด็ก ๆ นั่งสมาธิ ซึ่งเด็ก ๆ ก็นั่งกันอย่างเรียบร้อย แล้วก็มีผู้สมัครบวช เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยค่ะ

 

      ภาพความสำเร็จในวันนี้เกิดจากความสมัครสมาน สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสานงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ ทุกท่านคือยอดขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรม ออกทำหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติและเต็มภาคภูมิ 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร