สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ เทเหล้าเผาบุหรี่

 

      


          วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โดยชมรมวิชาชีพ ชมรมนักศึกษาอาสาสมัคร คณะกรรมการองค์การวิชาชีพและบุคลากรร่วมกันดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ จัดให้มีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา งด ละ เลิก เล็งเห็นโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด ที่สำคัญคือเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีนักศึกษา ๔๖ คน  แสดงสัตยาธิษฐานเลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มเหล้า โดยประกาศหักดิบเบื้องหน้าพระบรมสาทิสสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวิทยาลัยจะรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มเหล้า และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกชนิด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร