สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

     กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย 
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

 

บรรยากาศชวนบวช จ.ปทุมธานี
      จังหวัดปทุมธานีนำโดยโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ลงทำหน้าที่ชวนน้อง ๆ โรงเรียนบางขันธ์ อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดยทีมงานได้เล่าธรรมะและอานิสงค์ของการบวช แบะเปิดสื่อ วีดีทัศน์ นรก สวรรค์ ให้เด็ก ๆ ได้รับชม

      นอกจากนี้ทีมงานยังได้จัดกิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับธรรมะ ซึ่งเด็ก ๆ ตอบได้ถูกและรับของรางวัลกลับบ้านไปด้วยค่ะ และจากการพูดคุยกับเด็ก ๆ ต่างให้เหตุผลในการบวชครั้งนี้ว่า อยากบวช เพราะอยากตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ที่เลี้ยงดูมาอย่างดี ในส่วนของคณะครูต่างตอบรับและสนับสนุนให้เด็ก ๆ เข้าโครงการ เพราะเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม และการที่น้อง ๆ ได้เข้าโครงการตอนปิดภาคเรียนนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู่เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า รู้จักบาปบุญ คุณโทษ และมีธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

 

บรรยากาศชวนบวช จ.สระบุรี
      นำโดยพระอาจารย์โชฎกติสาโร พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจังหวัดสระบุรี ครูอาสา และพระอาจารย์ได้แสดงธรรมถึงประโยชน์ที่จะได้รับของการอบรม ทั้งยังแจกใบโบร์ชัวและใบสมัครบวช มีน้อง ๆ สมัครบวชถึง 28 คนค่ะ

 

บรรยากาศชวนบวช จ.อุดรธานี
      ทีมครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก พร้อมใจกันทำหน้าที่ชวนบวชในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งผู้บริการและคณะครูต่างยินดีที่จะส่งเด็ก ๆ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนดังต่อไปนี้ค่ะ โรงเรียนบ้านเม็ก มีนักเรียนสมัครบวช 26 คน , โรงเรียนบ้านท่าประชานุกูล สมัครบวช 15 คน , โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ สมัครบวช 20 คน และโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา สมัครบวช 51 ใบค่ะ