สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีสมโภชน์คัมภีร์อรรถกถา อักษรล้านนา

พิธีสมโภชน์คัมภีร์อรรถกถา 
อักษรล้านนา

พิธีสมโภชน์คัมภีร์อรรถกถา อักษรล้านนา

      ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พระพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร นำพระภิกษุสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนแห่สมโภชน์คัมภีร์อรรถกถา พระไตรปิฏก อักษาธรรมแบบล้านนา โดยในขบวนนอกจากจะมีพุทธศาสนิกชนถือคำภีร์ในขบวนแล้ว คณะสงฆ์ยังอัญเชิญคำภีร์ขึ้นประดับหลังช้าง 9 เชือกด้วย โดยพระธรรมมังคลาจารย์ กล่าวว่า คัมภีร์อรรถกถา พระไตรปิฏก อักษาธรรมแบบล้านนา ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา การจำทำครั้งนี้ ถือเป็นการทำครั้งแรก โดยการทำอักษรธรรมแบบล้านนา เป็นหลักธรรมอธิบายของพระไตรปิฏก เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเล่าเรียนคำภีร์ล้านนาต่อไป 

      นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบฉลองพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราขินินารถ ทรงเจริญพระพรรษา 82 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา อีกด้วย 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร