สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่า สร้างสำนักงานธุรการ

ธุดงคสถานพิษณุโลก
จัดพิธีทอดผ้าป่า สร้างสำนักงานธุรการ

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่า สร้างสำนักงานธุรการ

      เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ณ ธุดงคสถานพิษณุโลก ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่า สร้างสำนักงานธุรการสภาธรรมกายพิษณุโลก โดยมีพระอาจารย์ถาวร ถาวโร เป็นประธานสงฆ์ ส่วนประธานทอดผ้าป่า ได้แก่ กลัยาณมิตรสรายุทธ ขวักเกตุ ประธานกล่าวคำถวายสำนักงานธุรการ ได้แก่ กัลยาณมิตรอารี บูรกิจพาชัย ด้านประธานกล่าวคำถวายคิลานเภสัช ได้แก่ กัลยาณมิตรนพมาศ จูเทศน์ และ กัลยาณมิตรสุนันทา กำพร้าศัตรู ส่วนประธานกล่าวคำถวายภัตตาหาร คือ กัลยาณมิตรเสนาะ ธรรมบุตร และเด็กหญิงณัชญา ตั้งมั่น

ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่า สร้างสำนักงานธุรการ

      และในโอกาสนี้ประธานสงฆืได้กล่าวให้โอวาท ใจความว่า เราต้องรักในการให้ทาน รักในการให้ ตั้งแต่เพื่อนบ้านของเรา หมู่ญาติของเรา เพื่อนของเรา ตลอดจนการทำทานในการสร้างบารมี หากเรารู้ว่าการอานิสงค์แห่งบุญเป็นอย่างไร เมื่อเราได้ไปเห็นเอง เราจะยังไม่ทานข้าวก่อนการให้ทาน และเราต้องมีความรักต่อเพื่อนร่วมโลก คือเราสามารถรักคนที่เป็นศัตรูเรา เท่ากับลูกของเรา หรือรักตัวของเราเอง เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รักพระเทวทัตเท่ากับรักพระราหุล

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร