สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

      กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย 
      โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

บรรยากาศชวนบวช จ.ชัยนาท
      เริ่มกันที่โรงเรียนบ้านกล้วย และโรงเรียนบ้านฝาง จังหวัดชัยนาท ค่ะ เด็ก ๆได้นั่งฟังพระอาจารย์อย่างเรียบร้อย ก่อนที่พระอาจารย์จะชวนบวช ได้นำเด็ก ๆ นั่งสมาธิ ระลึกถึงพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และกล่าวถึงอานิสงส์ของการบวชทดแทนคุณ ทำให้เด็ก ๆ ตัดสินใจบวชถึง 94 คน เพราะการที่เยาวชนได้ร่วมโครงการในครั้งนี้ จะทำให้เยาวชนได้เข้าร่วมการอบรม หล่อหลอมด้วยหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ห่างไกลอบายมุข และปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 

 

บรรยากาศชวนบวช จ.ศรีสะเกษ
      ไปกันที่ภาคอีสาน จ.ศรีสะเกษ กันค่ะ จากภาพจะเห็นได้ว่าคุณครูมีส่วนสำคัญที่จะช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่ลูกศิษย์ เป็นต้นบุญของการทำความดีทุกครั้ง ของการทำหน้าที่ชวนบวช คคณะครู อาจารย์ได้อำนวยความสะดวกให้พระอาจารย์และผู้นำบุญเป็นอย่างดี และปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักเรียนตัดสินใจบวช สาเหตุหนึ่ง เป็นเพราะได้รับคำชี้แนะจากคุณครูนั้นเองค่ะ ซึ่งครั้งนี้โรงเรียนยางชุมน้อยมีเด็กสมัครบวชถึง 70 คน โรงเรียนบ้านกล้วยมีเด็กสมัครบวช 15 คน และโรงเรียนบ้านหว้านสมัครบวช 50 คนค่ะ


จากนั้นเราไปดู Top Chart อันดับสูงสุดของแต่ละภูมิภาคกันว่าจังหวัดไหนมียอดสมัครบวชสามเณรมากที่สุดค่ะ 

         

         

         

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร