สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดค่ายน้องใหม่ V-Smart ให้นิสิต นักศึกษา

ชมรมพุทธศาสตร์สากล
จัดค่ายน้องใหม่ V-Smart ให้นิสิต นักศึกษา

ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดค่ายน้องใหม่ V-Smart ให้นิสิต นักศึกษา

      ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายน้องใหม่ V-Smart ให้นิสิต นักศึกษาปีที่ 1 เครือข่ายชมรมพุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 30 สถาบัน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ สวนป่าหิมวันต์ จ.เลย สวนการศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี และอุทยานเขาปู่ เขาย่า จ.พัทลุง ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้กับนิสิต นักศึกษามีความรักในพระพุทธศาสนามากขึ้น สามารถนำสมาธิไปใช้ในการทำงานอย่างมีความสุข

ชมรมพุทธศาสตร์สากล จัดค่ายน้องใหม่ V-Smart ให้นิสิต นักศึกษา

      สำหรับบรรยากาศในค่าย น้อง ๆ นิสิต นักศึกษาได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายในค่าย เพื่อสร้างความคุ้นเคย พร้อมทั้งสร้างเพื่อใหม่ต่างสถาบัน จากนั้นได้ปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เรื่องสมาธิกับศีลเบื้องต้น , ความดีสากลกับการพัฒนานิสัยสู่การเป็นผู้นำ , กฏแห่งกรรม , พระคุณพ่อแม่ และความสมาร์ทบนเส้นทางธรรมะทายาท

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร