สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

วัดพระธรรมกายฟลอริดา
จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

    ภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ และปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆ ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม  และกัลยาณมิตรวิจิตรา ชูจิตารมย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะพระภิกษุสงฆ์

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

      ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำขอขมาพระวาริส ติณฺณถทฺโธ เพื่อไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอน จากนั้นเป็นการต้อนรับพระครูปลัดพันธ์นิติ นิติพนฺโธเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฟลอริดา ต่อมาคณะกัลยาณมิตรได้ร่วมกันถวายผ้าป่า 2 วัด โดยมีประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม , กัลยาณมิตร วิจิตรา ชูจิตารมย์ และกัลยาณมิตรเค็นเน็ท มุลลิน ส่วนพิธีถวายโคมมาฆประทีป มีประธานนำกล่าว คือ กัลยาณมิตรทองสาย รัชพงษ์, กัลยาณมิตรประณี คอร์วิน และ กัลยาณมิตรธนา มารมย์พันธ์ จากนั้นทุกท่านช่วยกันทำความดีสากล ด้วยการทำความสะอาดวัด

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร