สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะจัดตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.ระนอง มอบอาหารแห้งแด่วัด จ .ยะลา

คณะจัดตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.ระนอง
 มอบอาหารแห้งแด่วัด จ .ยะลา

คณะจัดตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.ระนอง มอบอาหารแห้งแด่วัด จ .ยะลา

      คณะจัดตักบาตรพระ 1,000 รูป จังหวัดระนอง ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารที่รักษาความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้

คณะจัดตักบาตรพระ 1,000 รูป จ.ระนอง มอบอาหารแห้งแด่วัด จ .ยะลา

      เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง จัดตักบาตรพระ 1,000 รูป มิตรภาพไทย - เมียนม่าร์ปีที่ 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและต้อนรับสู่ประชาคมอาเซี่ยน ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางคณะจัดตักบาตรพระ 1,000 รูป จังหวัดระนอง ก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรพระในครั้งนี้ ไปถวายแด่พระภิกษุวัดเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนรับ พร้อมทั้งได้มอบอาหารแห้งให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่รักษาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีร้อยตรีสุรชัย ศรีเสน่ห์ เป็นผู้รับมอบ
 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร