สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย 
โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

บรรยากาศบวชบวช จ.อ่างทอง
      นำโดยพระนิรันทร์ ปภากโร และผู้นำบุญ จ.อ่างทองไปชวนบวชที่โรงเรียนลิ้นทอง (จอมนิสิษฐ์ราชฏร์บำรุง) ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี พระอาจารย์ได้แนะนำโครงการและชี้แนะให้เด็ก ๆ ได้เห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข และเลิกเล่นเกมส์ ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการยังได้ฝึกฝนอบรมตนเอง สวดมนต์ นั่งสมาธิ และได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเด็ก ๆ ได้ฟังก็ต่างอเลิทเบิกบาน แล้วบอกกับทีมงานว่า "วันนี้ผมขอสมัครบวชได้ไหมครับ" 

 

บรรยากาศชวนบวช จ.เลย 
      คณะพระอาจารย์ได้ประชุมแจ้งรายละเอียดโครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเมืองเลย กับทางผู้บริหาร สำนักงานเขตมัธยมศึกษาเขต 19 เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลกันอย่างทั่วถึง จากนั้นพระอาจาย์ได้ร่วมประชุมกับผู้นำบุญเรื่องความพร้อมทางด้านบุคลากรและสถานที่ เพื่อรองรับเยาวชนที่จะมาร่วมบวชกันอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ สุดความสามารถ และปลื้มปิติกับภาวรกิจฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนีได้มอบบุญใหญ่ให้กับลูก ๆ 

 

บรรยากาซชวนบวช กรุงเทพมหานคร
      พระอาจารย์ได้นำผู้มีบุญ จากศูนย์น้ำใส ใจสว่าง ได้ลุยทำหน้าที่กันอย่างบันเทิง ได้เปิดสื่อวีดีทัศน์ เพื่อให้เด็กๆสนใจเรื่องราวการทำความดี เกรงกลัวต่อการทำความชั่ว  จากนั้นพระอาจารย์ได้เทศน์สอนเรื่องพระคุณของพ่อ แม่ และผู้มีพระคุณ ครั้งนี้มีเด็ก ๆ สมัครบวชกันถึง 50 กว่าคนค่ะ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร