สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระไตรปิฏกในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระไตรปิฏก
ในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระไตรปิฏกในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ วัดสระมรกต จังหวัดปราจีนบุรี คณะสงฆ์จากศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระไตรปิฏกในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์และศูนย์เขาแก้วเสด็จ ปราจีนบุรี 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระไตรปิฏกในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

      สำหรับการจัดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2530 ในช่วงนั้นนายจำเนียร ชวัชนพงศ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และมีนายประมวล รุจนเสรี เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เห็นความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ จึงได้มีดำริจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ซึ่งประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีเห็นตรงกันว่า จะส่งเสริมประเพณีทางด้านพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้
 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระไตรปิฏกในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

      สำหรับการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์พระไตรปิฏกในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม พ.ศ.2558 ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ การปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมม สวดมนต์ นั่งสมาธิ การชมนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา การประกวดเรียงความและการประกวดวาดภาพเกี่ยวกับวันมาฆบูชาและกิจกรรมนำเที่ยวเมืองโบราณศรีมโหสถ รอยพระพุทธบาทคู่ ต้นโพธิ์ศรีมาโพธิ์ แบะในวันมาฆบูชา ศาสนิกชนจะได้ฟังเทศน์โอวาทปาติโมกข์ เวียนเทียนรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร