สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

นายกฯพบเยาวชน

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙ นิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน ทุกศาสนา เข้าร่วมการเสวนา เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาของเยาวชนในงาน " นายกทักษิณ พบเยาวชน"  ณ  สยามพารากอน กรุงเทพฯ นายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนทั้งหมด ๑๐ คน อาทิ รองประธานนักเรียนอัสสัมชัญ  ตัวแทนเยาวชน No Na Club กลุ่ม R&DTC ชมรมพุทธศาสตร์สากล ปลาดาว และตัวแทนเยาวชนกรุงเทพมหานครฯ  ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อการทำงานของรัฐบาลในการพัฒนา และส่งเสริมเยาวชนของชาติ หัวข้อหลักๆ ประกอบด้วยการควบคุมการจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นพระราชบัญญัติให้ชัดเจน พร้อมกับมีการออกกฎหมายให้ผู้ดื่มควรมีอายุ ๒๑ ปีขึ้นไป ให้ออกกฎหมายงดการโฆษณาเชิญชวนเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเขตโรงเรียน มาตราการการทำใบอนุญาตเปิดร้านเหล้า  การจัด Zoning อบายมุขนอกสถานศึกษาให้ชัดเจน  ไม่สนับสนุนให้มีการพนันอย่างถูกกฎหมาย ให้มีการควบคุมสื่อลามกอนาจาร พร้อมกับมีการสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อสีขาวเพื่อเยาวชนโดยเยาวชน และเรื่องการปลูกจิตอาสาให้กับเยาวชนเพื่อเยาวชน ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเสนอแนะแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในปัจจุบัน เนื่องจากเยาวชนน่าจะรู้ปัญหา และมีข้อแนะนำในการป้องกัน แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร