สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายปฏิเสธการกล่าวอ้าง ในเฟซบุ๊กชื่อ "เรา รัก ธรรมกาย"

     วัดพระธรรมกายปฏิเสธการกล่าวอ้าง
     ในเฟซบุ๊กชื่อ "เรา รัก ธรรมกาย"
กรณี “ชัยชนะของนักมวยไทยต่อนักมวยจีน”

 

         ตามที่เว็ปไซต์แนวหน้าออนไลน์ ลงข่าวกรณีวัดพระธรรมกายเกี่ยวข้องกับชัยชนะของนักมวยไทยต่อนักมวยจีน ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่ในเฟซบุ๊กผู้ใช้ชื่อ เรา รัก ธรรมกาย

         วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่ใช่ข้อความของวัดพระธรรมกาย แต่เป็นข้อความของผู้ใช้ชื่อในเฟซบุ๊ก เรา รัก ธรรมกาย ซึ่งไม่ใช่พระภิกษุ สามเณร  ลูกศิษย์วัด หรือกัลยาณมิตรของวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด ทั้งนี้ วัดพระธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ลูกศิษย์วัด และกัลยาณมิตรทั่วโลก ล้วนเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติสมควรแก่ธรรมตามเพศภาวะ และสถานะของตนเอง ยึดมั่นใน “โอวาทปาฏิโมกข์” คือ 1.ไม่ว่าร้ายใคร (อะนูปะวาโท) 2.ไม่ทำร้ายใคร (อะนูปะฆาโต) 3.สำรวมระวังในศีลของตน (ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร)
              
         จึงขอเจริญพรมาเพื่อทราบ และขอให้ท่านช่วยเผยแพร่ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องต่อสาธารณะชนและวิญญูชนทั้งหลายด้วย


พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
วัดพระธรรมกาย
11 มีนาคม 2558

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร