สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

     กระแสการชวนบวชสามเณรทั่วไทย 
     โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

ประชุมผู้นำบุญชวนบวช ภาคนครหลวง 5 
      ภาคนครหลวง 5 ได้จัดประชุมผู้นำบุญชวนบวช ณ ห้องสัมมนา SPD 11 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ดดยมีพระมหาวิชิต ธัมมวิชโย พระอาจารย์ภาคนครหลวง 5 เป็นประธานการประชุม โดยท่านได้มอบหมายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้เน้นย้ำถึงคุณสมบัติของผู้บวช กำหนดการต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้นำบุญต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่นี้ ซึ่งทุกท่านต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง เพื่อสืบสานมโนปณิธานของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งท่านได้เลงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดี มีคุณธรรม เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ มีภูมิคุ้มกันและรู้้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน รวมไปถึงการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รู้จักการตอบแทนพระคุณพ่อ แม่ และคุณครูบาอาจารย์ 

 

บรรยากาศชวนบวช จ.สุพรรณบุรี 
      ประธานผู้นำส่งเสริมศีลธรรม จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับชมรมพุทธศาตร์สากลในอุปถัมผ์ในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดบรรยายธรรมชวนบวชในวาระปัจฉิมนิเทศน์ ประจำปี พ.ศ.2558 ณ หอประชุมบรรหารแจ่มใสวิทยา ในงานนี้มีผู้บริหารศึกษา คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมกว่า 600 ท่าน ร่วมฟังการบรรยาย

      โดยพระอาจารย์ได้นำผู้บริหารการศึกษา คณาจารย์และนักเรียน นั่งสมาธิและบรรยายธรรมในหัวข้อ "การใช้ชีวิตอย่างไร ให้ปลอดภัยในอบายภูมิ" จากนั้นได้ชวนนักเรียนชายเข้าร่วมบวชในโครงการบรรชาพสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ซึ่งครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครบวชเป็นจำนวนมากค่ะ

 

บรรยากาศชวนบวช จ.นครศรีธรรมราช
      นำโดยพระวัชรชัย จิตวชิโร และพระอาจารย์ธุดงคสถานนครธรรม พร้อมด้วยครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก ผู้นำบุญ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์บวชสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ที่โรงเรียนเตรียมอุดม ภาคใต้ โดยมีนักเรียนชาย หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กว่า 500 คน เข้ารับฟัง พระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิและแสดงธรรมเรื่อง กฏแห่งกรรม พระคุณพ่อแม่ ปิดท้ายด้วยการชวนนักเรียนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ซึ่งครั้งนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร