สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เยี่ยมชมความคืบหน้าวัดไทยนางาโน่

 


           เมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ,(Ph.D.) พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป อุบาสกอุบาสิกา ๒ ท่าน เดินทางจากศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว ไปวัดไทยนางาโน่ เนื่องในโอกาสเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมพื้นที่ภายในบริเวณของวัดไทยนางาโน่ เพื่อดูทิศทางการปรับใช้พื้นที่ให้เหมาะสม ไว้รองรับจำนวนสาธุชนที่มีมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ จากนั้นได้ให้โอวาทแก่อุบาสกอุบาสิกา และสาธุชนที่เดินทางมาจากเขตต่างๆ ในจังหวัด-นางาโน่ เช่น เขตอุเอะดะ เขตโทมิ เขตโคโมโร สร้างความปีติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร